Hoe werken we

 

Hoe werken we?

De Klimaatklussers zijn veelal gepensioneerde vrijwilligers. We stellen we het op prijs als U zelf mee klust. Wij zijn dan de extra handen om zo'n klus snel te klaren. Wij willen vooral mensen helpen die niet veel te makken hebben.

Vooraf komen we bij u langs om te bekijken wat er geïsoleerd moet worden. We maken samen een plan. Daarna zorgt u voor de materialen en komen wij u gratis helpen de isolatieklus te klaren!

 

De maatregelen

Daken isoleren is in de zomer en de winter van belang. We isoleren buitengevels liefst aan de buitenzijde. We kunnen ook vloeren isoleren en voorzetramen plaatsen.

We plaatsen geen zonnepanelen en andere installaties, maar we kunnen u hierbij wel adviseren.

 

Gratis advies met kostenraming

Geinteresseerden krijgen gratis een advies en we bekijken wat de beste maatregelen kunnen zijn en wat dat ongeveer kost.

 

Interesse?......... neem dan contact op!